Информация за доставка

Доставките се извършват в рамките на 12-15 работни дни, като, разбира се, срокът може и да е по-кратък.